กิจกรรมต่าง ๆ

- สอบคัดเลือก เข้า ม.4(ทั่วไป)
- รับสมัคร สอบเข้า ม.4
- มอบตัว ม.4
- ม.3 เดิมรายงานตัวเข้า ม.4
- คัดเลือก ม.4 ยื่น O-Net
- ม.3 เดิม นื่นสมัคร ม.4
- ประกาศผลคัดเลือก ม.1/รายงานตัว
- นักเรียนสอบคัดเลือกยื่น O-Net
- สอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป/บริการ/เงื่อน
- รับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป/บริการ/เงื่อนไข
- มอบตัวนักเรียน ม.1
- ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ
- สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ
- รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ
- ห้องเรียนพิเศษ/EP/MEP มอบตัว
- รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ/EP/MEP
- ประกาศผลคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ/EP/MEP
- สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ/EP/MEP
- รับสมัครห้องเรียนพิเศษ/MEP/EP
- หยุดเรียน ''ปั่นเพื่อพ่อ''
- ประชุมครู
- วันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)
- วันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)
- พิธีถวายพระพรฯและกิจกรรมวันพ่อ
- ประกาศผลเรียนซ้ำรายวิชา 1/2558
- เรียนซ้ำรายวิชา 1/2558
- ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
- ประกาศผลสอบสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1


Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |