กิจกรรมต่าง ๆ

- อบรมนักเรียนที่มีโรคอ้วน
- ศึกษาดูงานประเทศพม่า
- พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ
- นำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
- สอบธรรมศึกษา
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เทพศิรินทร์จตุรม
- การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
- วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
- ตรวจสุขภาพครูประจำปี
- ม.1–5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
- ประสานแผนปี2558
- ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1
- กิจกรรมงานวันครู
- วันคล้ายวันมรณภาพพระยานรรัตน์ราชมานิต
- ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.3
- นิทรรศการโครงงานบูรณาการ
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
- หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
- สวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร
- หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- พิธีถวายพระพร+กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมทัศนศึกษระดับชั้น ม.6
- ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.2
- พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
- วันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระวันรัต
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมค่ายนักเขียน
- อบรมนักเรียนที่มีโรคอ้วน
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557


Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |