กิจกรรมต่าง ๆ

- แข่งขัน A-MATH, Sudoku ภายในโรงเรียน
- พิธีถวายพระพร+กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- พิธีไหว้ครู นศท.ปี 1-3
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน
- อบรมการปฐมพยาบาลให้นักเรียนผู้นำ
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- วันเข้าพรรษา
- พิธีถวายเทียนพรรษา
- หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
- พิธีหล่อเทียนพรรษา
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
- พิธีไหว้ครู และประดับเข็ม ม.4
- ข้าราชการครูและบุคลากรเริ่มปฏิบัติงาน
- นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557
- ม.2 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
- ม.5 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
- เลือกหัวหน้ากลุ่มสาระ,ระดับชั้น,อาคาร
- ม.4 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
- ม.1 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
- พิธีบรรพชาสามเณร 61 รูป
- ประสานแผนงานปี2557
- วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้านิภานภดล
- ม.1 เข้าค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์
- ครบรอบวันประสูติ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
- หยุดราชการวันขึ้นปีใหม่
- ประกาศผลสอบ O-net ม.3
- ทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่
- วัดหยุดราชการกรณีพิเศษ


Page      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |