กิจกรรมต่าง ๆ

- พิธีถวายเทียนพรรษา
- พิธีหล่อเทียนพรรษา
- ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.5
- ทดสอบเคมีระดับชาติ
- ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ม.1
- ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558
- ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558
- ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558
- ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558
- ม.ปลาย สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2558
- ม.ปลาย เรียน วิชารักษาดินแดน
- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
- อบรมคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
- สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
- นศท.ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม
- นศท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม
- ม.1 - 2 สอบ ข้อสอบกลาง ของ สพฐ.
- ม.1 - 2 สอบ ข้อสอบกลาง ของ สพฐ.
- ม.2, ม.5 สอบ LAS
- ม.3 สอบ O-Net
- DS Pre-Test
- ม.6สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
- ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
- เลือกตั้ง กนร.58
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
- การแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
- การแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
- พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
- พิธีมอบทุนการศึกษา


Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |