ข่าวครู
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน.คอมพิวเตอร์ ค่าย 2 ปี 2566 [อ่าน 9797 คน] 2023-11-01
รับสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (เรียนเสริมวันเสาร์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้องเรียนทั่วไป ) ภาคเรียนที่ 2/2566 [อ่าน 2191 คน] 2023-11-24
ตารางสอนและตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 2789 คน] 2023-10-10
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 12073 คน] 2023-10-30
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง [อ่าน 1345 คน] 2023-10-05
การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 [อ่าน 2192 คน] 2023-09-25
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 66362 คน] 2023-09-26
รับสมัคร DS Pre-test 67 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 20213 คน] 2023-09-26
ประกาศแผน [อ่าน 1507 คน] 2023-09-15
งดการเรียนออนไลน์ ในวันจันนทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2566 [อ่าน 655 คน] 2023-07-26
ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ INNOVEDEX Robotics Competition Thailand ๒๐๒๓ [อ่าน 1109 คน] 2023-06-22
ประกาศผลการพิจารณาย้ายแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เพิ่มเติม [อ่าน 1148 คน] 2023-06-07
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ที่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนแผนการเรียน(เพิ่มเติม) [อ่าน 1076 คน] 2023-05-24
ประกาศรายชื่อ (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 5528 คน] 2023-06-09
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ที่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนแผนการเรียน [อ่าน 1429 คน] 2023-05-20
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |