ข่าวผู้ปกครอง
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน [อ่าน 1611 คน] 2023-09-15
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 2751 คน] 2023-03-14
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 4231 คน] 2023-03-14
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1279 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1636 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 10428 คน] 2023-03-10
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 12350 คน] 2023-03-08
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 17840 คน] 2023-03-08
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ผู้สอนวิชาภาษาไทย [อ่าน 590 คน] 2023-03-01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 19812 คน] 2023-03-06
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 9237 คน] 2023-02-24
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 5697 คน] 2023-02-13
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 62524 คน] 2023-02-26
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 (พ.ศ 2566-2568) [อ่าน 503 คน] 2023-01-18
ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 [อ่าน 358 คน] 2023-01-18
Page      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |