ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 6252 คน] 2016-03-26
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ [อ่าน 5665 คน] 2016-04-02
รับสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ [อ่าน 1857 คน] 2016-03-24
รายงานจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 11750 คน] 2016-03-24
รับสมัคร ม.1 ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ (เอแม็ท/ซูโดกุ) [อ่าน 2672 คน] 2016-03-14
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 5398 คน] 2016-03-17
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP [อ่าน 9130 คน] 2016-03-17
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [อ่าน 9390 คน] 2016-03-17
ประกาศห้องสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 6385 คน] 2016-03-06
รับสมัคร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านดนตรี [อ่าน 3140 คน] 2016-03-03
จำนวนผู้สมัครห้อง Giffted ม.1 ,ม.4 ปี59 [อ่าน 10164 คน] 2016-02-24
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ DS Pre-test' 59 [อ่าน 7058 คน] 2015-12-22
ประกาศ คะแนนการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ช่วงชั้น 3 และ 4 [อ่าน 3792 คน] 2015-12-01
ขอความอนุเคราะห์ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ [อ่าน 1572 คน] 2015-11-27
ตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันพระพุทธศาสนา [อ่าน 2848 คน] 2015-11-28
Page      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |