นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา


ศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

 

 

การศึกษา

 

เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2467   เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ. 3229

 

การทำงาน
เลขาสำนักพระราชวัง ปี พ.ศ.2509 – 2521

ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย คนที่5 ปี พ.ศ.2519-2538

 

ผลงานและเกียรติยศ

ป.จ.ม.ป.ช.ม.ว.ม.ภ.ป.ร.