นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ


พลเอก(พลเรือเอก พลอากาศเอก) ชาติชาย ชุณหะวัณ

ชื่อเดิมสมบุญ ชุณหะวัณ 

ครม.คณะที่ครม.คณะที่ 45 นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งวันที่  4 สิงหาคม 2531 โดยมติสภาผู้แทนราษฎร นรม.พ้นจากตำแหน่งวันที่ 9 ธันวาคม 2533 โดยลาออกแล้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่ วันแถลงนโยบาย 25 สิงหาคม 2531  
ครม.คณะที่ 46 นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งวันที่ 9 ธันวาคม 2533 โดยมติสภาผู้แทนราษฎร นรม.พ้นจากตำแหน่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยรสช.ยึดอำนาจนำโดยพล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ วันแถลงนโยบาย 9 มกราคม 2534
ประวัติเกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2463
ที่ตำบลพลับพลาไชย จังหวัด พระนคร
เป็นบุตรของจอมพล ผิน ชุณหะวัณ
กับคุณหญิง วิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ
สมรสกับท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนหงส์สุรนันท์ โรงเรียนเสนาบำรุง โรงเรียนประจำที่สุรวงศ์
มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายร้อยทหารม้า
โรงเรียนยานเกราะกองทัพบก
(อาร์เมอร์สคูล) มลรัฐเคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 45 : 4 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533
สมัยที่ 2 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 46 : 9 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
ประวัติการทำงานพ.ศ. 2483 ผู้บังคับหมวด กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2492 ตำแหน่งรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2501 ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส
พ.ศ. 2503 เอกอัครราชทูตวิสามัญ ประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
พ.ศ. 2506 เอกอัครราชทูตวิสามัญ ประจำออสเตรีย และตุรกี
พ.ศ. 2510 เอกอัครราชทูตวิสามัญ ประจำสมาพันธ์สวิส
พ.ศ. 2512 เอกอัครราชทูตวิสามัญ ประจำสมาพันธ์สาธารณรัฐโซเซียลลิสต์ยูโกสลาเวีย
พ.ศ. 2513 เอกอัครราชทูตวิสามัญ ประจำรัฐวาติกัน
พ.ศ.2515 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการเมืองกระทรวงต่างประเทศ
บทบาททางการเมืองพ.ศ. 2515 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ
พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
พ.ศ. 2518 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา รวม 5 สมัย
พ.ศ. 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2529 รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2531 หัวหน้าพรรคชาติไทย
พ.ศ. 2531 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.2534 ถูกยึดอำนาจการปกครองโดย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติภายใต้การนำของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พลเอกสุจินดา คราประยูร พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิลและพลเอก อิสระพงษ์ หนุนภักดี
ผลงานที่สำคัญ- การดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอินโดจีนโดยการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า
- ดำเนินการประสานงานให้มีการเจรจาร่วมระหว่างเขมร 4 ฝ่าย เพื่อยุติการสู้รบ
- อนุมัติโครงการเพื่อให้เอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หลายโครงการได้แก่ โครงการขยายบริการโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการทางด่วนยกระดับ และโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลขนในกรุงเทพมหานคร


ที่มา : http://www.thaigov.go.th