นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศ.ทวี แรงขำ (ท.ศ.2519)


นายทวี แรงขำ
อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บัญชีรายชื่อ
(18 ธ.ค. 2515 - 11 ธ.ค. 2516)
ข้อมูลงานการเมือง
18 ธ.ค. 2515 - 11 ธ.ค. 2516รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบัญชีรายชื่อ