นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายสุรพล บุญญาวิวัฒน์