นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายย่งโม่ สัมบุญญานนท์