นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายจำรัส ศุภวงศ์


ประวัติท่าน จำรัส ศุภวงศ์
-เป็นนักกีฬายูยิสสู ชนะเลิศยูยิสสู รุ่น ง. ค. และ ข. ปี 2477-2478-2479 
(ได้ถ้วยรุ่น ค. เป็นกรรมสิทธิ์)
-เป็นคนไทยหนึ่งในห้าคนที่ได้รับเลือกให้เดินทางไปฝึกวิชายูโดที่โคโดกันที่ประเทศญี่ปุ่น
เป็นชุดแรกของไทย โดยนักยูยิสสู 5 คน ที่ได้รับเลือกไปศึกษายูโดที่โคโดกันประเทศญี่ปุ่น
ได้แก่1. อ.จำรัส ศุภวงศ์ 2. อ.ประจันต์ วัชรปาน 3. อ.สมศักดิ์ กิตติสาธร
4. อ.ทนง ชุมสาย 5. อ.นาคา โมโต