นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ประจันต์ วัชรปาน


อาจารย์ น.ต. ประจันต์ วัชรปาน
ประจันต์ วัชรปาน เป็นศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ในวงการกีฬาและเป็นนักกีฬาประเภทอื่น
        ท่านชนะเลิศยูจิตสึ  ปี พ.ศ.๒๔๗๖-๗๘ และปี พ.ศ.๒๔๗๙  ท่านชนะเลิศพุ่งแหลนรุ่นใหญ่ปี พ.ศ.๒๔๗๙ 
ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วจากความชราของท่าน
        อิทเท็น ยูจิตสึเป็นวิชาสายหนึ่งที่ผ่านมาจากท่านอาจารย์ประจันต์ วัชรปาน ผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในด้านศิลปะการต่อสู้ในเมืองไทย 
ในอดีตท่านอาจารย์ประจันต์เป็นผู้ฝึกยูจิตสึในยุคแรกๆ ของเทพศิรินทร์ และ ชนะเลิศการแข่งขันยูจิตสึหลาย ๆ ครั้ง
( 4 ปีซ้อน 2476-77-78-79 ) จนกระทั่งเป็นคนไทยหนึ่งในห้าคนที่ได้รับเลือกให้เดินทางไปฝึกวิชายูโดที่โคโดกัน
ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นชุดแรกของไทย โดยนักยูยิสสู 5 คน ที่ได้รับเลือกไปศึกษายูโดที่โคโดกันประเทศญี่ปุ่นได้แก่
1. อ.จำรัส ศุภวงศ์ 
2. อ.ประจันต์ วัชรปาน 
3. อ.สมศักดิ์ กิตติสาธร 
4. อ.ทนง ชุมสาย 
5. อ.นาคา โมโต 
          โดยทั้งหมดได้รับสายดำขั้นแรกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะกลับมาประเทศไทย   นอกจากนั้นอาจารย์ ประจันต์ยังได้รับวุฒิสายดำลำดับสามจากสมาคมคาราเต้ประเทศฟิลิปปินส์
ได้รับวุฒิสายดำจากวิชาไอคิโดประเทศญี่ปุ่น และยังศึกษาศิลปะการต่อสู้ในอีกหลายแขนง(Aiki-jutsu ,Kyudo ,Kendo ,Tanto jutsu ,Hanbo-jutsu, jo-jutsu,Eskima)
           ต่อมาอาจารย์ประจันต์ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงฝึกยูโด    กองทัพอากาศ และ ทำการสอนวิชาการต่อสู้ให้กับหน่วยคอมมานโดกองทัพอากาศและหน่วยสารวัตรทหาร
เกษียณอายุราชการมา ก่อนจะเสียชีวิตท่านได้รับคุณวุฒิที่สูงสุดของยูโดคือสายดำลำดับที่สิบ (สายแดง) 
นอกเหนือจากวิชายูโดที่ได้มาเปิดสอนโดยทั่วไปแล้ว ในส่วนของยูจิตสึของอาจารย์ ประจันต์ ได้เลือกที่จะทำการสอนให้กับเฉพาะผู้ที่สนใจจริง ๆ และ หน่วยของคอมมานโดทหารอากาศเท่านั้น   ซึ่งต่อมาได้ถูกสอนในชื่อของวัชรยูจิตสึอยู่ช่วงหนึ่ง