นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พลอากาศตรีเนาวรัตน์ ปานานนท์