นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายรื่น ศยามานนท์ พ.ศ.2441 (จ.ว.ท.พระยาไพศาลศิลปศาสตร์)


รื่น ศยามานนท์ (พระยาไพศาลศิลปศาสตร์)

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของโรงเรียนเทพศิรินทร์
กรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7 (1 เมษายน 2474 - 31 มีนาคม 2476)
ปลัดทูลฉลอง(ปลัดกระทรวง)กระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภากาชาดสยาม