นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร พลางกูร