นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ ดร. คลุ้ม วัชโรบล