นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย