นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์


บิดาแห่งระบบทางเดินอาหารไทย

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีกิจ  วีรานุวัตติ์ เป็นผู้บุกเบิกของการแพทย์ที่ทันสมัย​​และเสมือนบิดาแห่งระบบทางเดินอาหารในประเทศไทย ความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับในเขตร้อน ได้รับการยอมรับทั่วโลก  เอกสารของท่านตีพิมพ์มากกว่า 219 บทความและหนังสือหลายบทต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งตับ บิดอะมีบา  ฝีตับตับอักเสบ 

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีกิจ  วีรานุวัตติ์  เกิดเมื่อปี พ.ศ.2466  ท่านได้รับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขประจำตัว ท.ศ.4000  ซึ่งท่านสอบไล่ชั้นมัธยม 8 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ จากนั้นท่านก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแพทย์ศิริราชด้วยทุนจากกระทรวงศึกษาธิการและจบด้วยเหรียญทองคิงส์

        ท่านทำหน้าที่ของท่านที่ฝึกงานที่โรงพยาบาลเอ็มทีเวอร์นอน นิวยอร์ก ตามด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติมและปริญญาโทด้านสาธารณสุขและเวชศาสต​​ร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยทูเลน วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเขาได้รับ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีที่สุด" และในปี พ.ศ.2493 เขาได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าที่โดดเด่นโดยมหาวิทยาลัยทูเลน Viranuvatti   หลังจากนั้นท่านได้ไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช  ในวิชาระบบทางเดินอาหาร 

ตำแหน่งหน้าที่
 • ประธานแพทยศาสตร์ภาควิชาเวชศาสต​​ร์และต่อมาคณบดีแพทยศาสตร์ศิริราช
 •  Fellow of Royal Society เวชศาสต​​ร์เขตร้อนและสุขอนามัย (UK) พ.ศ.2493
 • กรรมการแรกของไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยของ องค์กร Mondiale de Gastroenterologe ในปี พ.ศ.2503
 • พันธมิตรของวิทยาลัยแพทย์แห่งอังกฤษและกลาสโกว์ พ.ศ.2513
 • สมาชิกก่อตั้งของมูลนิธิโรคทางเดินอาหารของอเมริกา พ.ศ.2514
 • พันธมิตรของ Royal Australasian College of Physician  พ.ศ.2515
 • พันธมิตรของวิทยาลัยอเมริกันของแพทย์ พ.ศ.2515
 • ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การของสมาคมเอเชียแปซิฟิกของการเกิดโรคตับ พ.ศ.2518
 • ที่ปรึกษาของโลกขององค์การการส่องกล้อง พ.ศ.2524
 • ประธานของเอเชียแปซิฟิกสมาคมการศึกษาของตับ พ.ศ.2536
 • สมาชิกของสภาสังคมญี่ปุ่นจากระบบทางเดินอาหาร 
 • วิทยากรที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในปี พ.ศ.2512 ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเวสเทิร์กลาสโกว์ที่และมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า, แคนาดาเอดมันตันในปี พ.ศ.2531

ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด  จากความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นในปี พ.ศ.2505 และรางวัล "Verdienstkreutz" (เกียรตินิยม) จากประธานาธิบดีเยอรมัน ท่านได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2513 และจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ.2517