นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ร.ต.อ. เอิบ อินทะกนก


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สระบุรี