นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

เลิศ หงษ์ภักดี


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย