นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

เฉลิม ถาวรเวช


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย