นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่


หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ ประสูติเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2455 เป็นพระโอรสลำดับที่ 25 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ลำดับที่ 9 ที่ประสูติในหม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา ทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดา 8 พระองค์ คือ [1]

หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ ทรงสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีการบำเพ็ญกุศลพระศพที่ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร นับเป็นพระอนุวงศ์พระชันษายืนที่ทรงสิ้นชีพิตักษัยในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัยก่อนหม่อมเจ้าทองคำเปลวเพียง 2 สัปดาห์ ปัจจุบันคงมีพระอนุวงศ์ไม่กี่พระองค์ที่ยังทรงพระชนม์

ที่มา : วิกิพีเดีย
อดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จันทบุรี 

ภาพ ม.จ.ทองคำเปลว ทองใหญ่ กับ ทีมผู้บริหารเทศบาลหาดใหญ่
ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา