นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

เปรมศักด์ วิเชียรภักดี


ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล