นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ เทวกุล


เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร