นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

สงวน ตุลารักษ์เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐจีนคนแรก