นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ปรก อัมระนันทน์


 เอกอัครราชทูตฯหลายประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ครอบครัว

ปรกเป็นบุตรชายของพระยาวิทุรธรรพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์) ซึ่งมีบทบาทมากพอควรในยุคสงครามโลกครั้งสอง

บิดา

พระยาวิทุรฯ จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย และเดินทางไปเรียนต่อด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา จนถึงตำแหน่งอธิบดีกรมกฤษฎีกา “พอปี 2475 ก็ลาออก เพราะคณะราษฎรไม่เอา” ก็ไปสมัครเลือกตั้งส.ส. อุทัยธานี ได้เป็น ส.ส. หลายครั้ง เสียชีวิตไป

มารดา

เมื่อปี 2514 พระยาวิทุรฯ แต่งงานกับจำรัส ยอดมณี ซึ่งตระกูลยอดมณี เป็นตระกูลคหบดีเจ้าของโรงงานกระเบื้องอันเก่าแก่อยู่ใกล้วัดสระเกศ เธอเป็นผู้หญิง ที่เรียนหนังสือเก่งมาก จบมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ

แหล่งข้อมูล