นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พลโทอำนวย ไชยโรจน์


เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส