นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

บุณย์ ไชยเจริญ


เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอินเดีย