นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

สุนธร คงศักดิ์


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ