นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ดร.โกศล สินธวานนท์


เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน