นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พันเอก จินต์ กุญชร ณ อยุธยา


เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบอนน์