นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

สัจจพันธุ์ อัตถากร


 เอกอัครราชทูต ศรีลังกา