นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ร้อยเอก พจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


เอกอัครราชทูต กรุงโรม