นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร


นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร
-นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ปี พ.ศ. 2472 หมายเลขประจำตัว 3379
-แพทย์ศาสตร์ ศิริราช รุ่น 41 พ.ศ.2478-1479
-สำนักข่าวสารสงคราม USA พ.ศ.2488
-วปอ รุ่นที่ 2
-นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2505-2508
-นายกแพทยสภา พ.ศ.2510-2513
-ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2512
-รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข 11 มี.ค. 2512-17 พ.ย.2514 และ 19 ธ.ค.2515-14ต.ค.2516